Síla přirozeného dechu

V neděli 30. srpna od 14.30 do 17.30 hodin | 3 hodiny | 580 Kč

Seminář pro všechny příznivce jógy. Dech stojí v čele zájmu adeptů jógy v podstatě od nepaměti. O tom, proč tomu tak je, se nemusíme dlouze rozepisovat. Postačí, když mírně upravíme známé rčení: „Kam nemůže dech, tam musí lékař.“

Stává se, že přílišnou snahou o jeho kultivaci ho zbytečně znásilňujeme a snažíme se ho přizpůsobit své představě toho, jaký by podle nás měl být. V rámci semináře se ale na dech podíváme z jiného úhlu pohledu. V duchu hesla: „Free your breath.“ Náš přístup bude vycházet ze základní premisy: „Naše tělo ví, jak má dýchat a zároveň chce dýchat.“ To, co je potřeba je odstranit překážky v plynutí našeho dechu. Hlavním zaměřením bude to, jak naše tělo poskládat, aby jej dech mohl prostoupit.

Naznačíme i přesahy, jak s dechem dále pracovat a jak využít jeho síly ke svému prospěchu.

Předchozí zkušenost s jógou je vítána, ne však vyžadována.

Lektor: Martin Wagenknecht

Rezervovat můžete kliknutím na tlačítko níže, případně telefonicky: 725 518 775

Vložit do košíku

Zadej, pro kolik osob chceš akci nebo kurz rezervovat.

Počet osob: