Aktuální protiepidemická opatření pro vstup do wellness a na cvičení

Platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech. Na cvičení se tato povinnost nevztahuje

Od našich zákazníků, kteří k nám přichází na masáže, pedikúru, na skupinové nebo samostatné cvičení  vyžadujeme předložení následujících dokladů bezinfekčnosti, podle aktuálních opatření.

Opatření platná od 03.01.2022

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování z důvodu kontraindikace nebo osoby, které nemají ukončené očkování (jsou tzv. “rozočkovaní”)
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • Zdroj: MZČR

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla:

  • v případě skupinových lekcí jsou vyžadovány rozestupy účastníků alespoň 1,5 m;
  • dále zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasátým venkovním vzduchem.


.