Dům salve - hlavní stránka
Kurzy a cvičení - Dům Salve - www.dumsalve.cz

Všeobecné obchodní podmínky Dům Salve

1. SMLUVNÍ STRANY

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v ústní podobě, kde je na jedné straně společnost Dům Salve, s.r.o., Na Příkopech 5579, Chomutov 430 01, IČ 27305171, DIČ CZ27305171, Spisová značka C vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, datum zápisu 13. října 2006, (dále jen „Provozovatel“) a na druhé straně je klient Provozovatele, fyzická osoba spotřebitel (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Provozovatele v Domě Salve (dále jen „Provozovna“). Provozovatel je výlučným provozovatelem Provozovny. Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je aktuálně platný ceník.

2. SMLOUVA

Objednavatel si objednává služby provozované Domem Salve prostřednictvím smluvního ujednání, které učiní na recepci nebo telefonicky nebo pošle emailem nebo zadá v online rezervačním systému přes webové stránky www.dumsalve.cz. Smluvní ujednání musí obsahovat všechny potřebné náležitosti (jako je typ služby, den, čas), které jsou nutné pro řádné splnění.

3. ONLINE REZERVACE

Registrace – kliknutím na odkaz se můžete dostat na stránku, kde je zobrazen registrační formulář. Pokud vyplníte a odešlete tento formulář, stanete se registrovaným zákazníkem Domu Salve a budete mít možnost využívat služeb přihlášeného uživatele. Přihlásit se zde zadáte správné přihlašovací jméno a heslo a můžete využívat služeb rezervace Dům Salve jako přihlášený uživatel. Výběrem konkrétního dne v kalendáři (stačí kliknout na konkrétní datum dne v měsíci) nebo kliknutím na aktivity s týdenním nebo denním rozvrhem nebo klitnutím na novou rezervaci a výběrem typu aktivity můžete provést rezervaci. Rezervace je podmíněna složeným depositem (vkladem).

4. DEPOSIT

Počet rezervací je podmíněn výší deposita. Deposit je vložen formou hotovosti nebo platební kartou na recepci Domu Salve. Další možnost vložení finanční částky na deposit přes platební bránu GoPay. Depozit má platnost 12 měsíců ode dne vkladu. Na deposit je možno převést dárkové certifikáty a poukázky typu Sodexo Pass, Le Cheque a Edenred. Platnost čerpání je totožná s platností certifikátu a poukázky . Podle výše deposita je nastavena sleva 5 – 15 % (viz klientské karty). Sleva není uplatněna u poukázek vložených na deposit.

5. KLIENTSKÉ KARTY

Klientskou kartu si lze založit na recepci. Karta opravňuje klienta k čerpání slev na služby po vložení deposita.

Výše slev:

  • Vklad 500 – 1999 sleva 5%
  • Vklad 2000 – 4999 sleva 10%
  • Vklad 5000 a více sleva 15 %

Slevy lze využít pro čerpání aktuálních služeb, nevztahují se na zboží. Karta slouží k identifikaci a je přenosná. Vložený deposit je časově omezen na dobu 12 měsíců od data vkladu. V případě, že čerpání deposita majitele karty bude umožněno více osobám, je povinen předat seznam všech osob, které mohou deposit z karty čerpat. V případě mechanického poškození bude na požádání karta vyměněna. V případě ztráty bude účtována částka 50 Kč za novou kartu.

6. STORNO POPLATKY

CVIČENÍ

  • rezervace zrušená více než 3 hodiny před začátkem lekce – bez poplatku
  • rezervace zrušená méně než 3 hodin před začátkem lekce – 100 % z ceny rezervace

Klient může ON-LINE rušit rezervaci kdykoliv, zrušená rezervace se řídí výše uvedenými Storno poplatky, které jsou automaticky odečteny z depozita.

SEMINÁŘE, KURZY
Lze objednávat on-line nebo na recepci.
V případě přihlášení on-line: platba probíhá z depositu.
Přihlášky podané na recepci: platba do 5 dnů ode dne přihlášení.

  • rezervace zrušená 2 dny před začátkem = 100% storno poplatek
  • v případě zajištění náhradníka – bez storno poplatku

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY

  • zrušení v den rezervace: 50% storno poplatek

Veškeré nezaplacené rezervace a storno poplatky (klient si objedná cvičení, lekci, osobního trenéra a nedostaví se nebo nezruší svou rezervaci ve stanoveném termínu) jsou evidovány a provozovatel bude požadovat jejich zaplacení.

7. STÍŽNOSTI A NÁMĚTY
Případné stížnosti a náměty zasílejte na: info@dumsalve.cz

Akceptujeme tyto poukázky a slevové karty:

SODEXO Flexi Pass SODEXO Dárkový Pass SODEXO Relax Pass SODEXO Fokus Pass UNIŠEK UNIŠEK+ Benefit Multisport